Općinski savjet

Članovi Općinskog savjeta SBiH Tešanj

RB Prezime i ime Broj telefona
1 Alić Muhidin 062 228 791
2 Alić Munevera 061 481 533
3 Handžić Hasan 061 168 900
4 Begović Ferida 062 825 925
5 Halilović Adil 061 361 557
6 Huremović Senad 061 266 127
7 Rošić Edin 061 437 477
8 Maličević Jasmin 061 741 879
9 Sadiković Nurdin 066 388 321
10 Bašić Muhamed 061 805 628
11 Starčević Vehid 061 239 750
12 Hatibović Fadil 061 646 014
13 Ljevaković Jusuf 061 833 299
14 Karahmet Kasim 061 791 403
15 Mujčinović Kasim 061 796 127
16 Karahodžić Hanka 061 756 500