Asocijacija žena

Spisak glavnog odbora Asocijacije žena

RB Prezime i ime Funkcija Broj telefona
1 Karahodžić Hanka predsjednica 061 756 500
2 Hirkić Belma potpredsjednica 061 623 997
3 Kotorić Rabija potpredsjednica 060 302 85 84
4 Okić Dženana potpredsjednica 061 758 433
5 Alić Munevera članica 061 481 533
6 Begović Ferida članica 062 825 925
7 Handžić Sabrija članica 062 679 287
8 Huremović Hajra članica 062 230 705
9 Beganović Suvada članica 060 346 02 15
10 Vejsić Sejada članica 060 310 31 72
11 Selman Saliha članica 032 668 449
12 Ljevaković Nermina članica 062 624 353