Općinska izborna komisija Tešanj preferira SDA

Stranka za Bosnu i Hercegovinu Tešanj ima potrebu upoznati  javnost  o načinu rada Općinske izborne komisije Tešanj (OIK), nakon njihovog donošenja Rješenja o imenovanju članova biračkih odbora u Izbornoj jedinici Tešanj za predstojeće Lokalne izbore 2016.

Naime, smatramo da je donošenjem navednog Rješenja OIK Tešanj grubo prekršeno Uputstvo CIK-a o utvrđivanju kvalifikacija i postupka imenovanja članova BO i predsjednika BO.

Kod imenovanja predsjednika BO nisu ravnopravno zastupljeni svi politički subjekti, jer prema Rješenju raspored predsjednika BO je slijedeći: SDA-15; SDPBIH-10; SP/U-8; LDS-4, HDZ-4; BPS-4; SBIH-4; SBB-3; OIK-2; HALID HNDUR – 1; AMIR GALIJAŠEVIĆ 1.

Ako uzmemo u obzir činjenicu, koja je svima već poznata, da se Stranka penzionera, LDS, HDZ i OIK,  nalaze u službi SDA i rade za njih, onda dolazimo do zaključka da SDA ima 33 predsjednika BO, a što čini polovinu od ukupnog broja BO. Dokaz tome su i članovi BO koji su imenovani od strane Stranke penzionera i HDZ-a , a članovi su SDA, pa čak i predsjednici mjesnih odbora SDA (primjeri u Medakovu i O.Planjama).

Stranka za Bosnu i Hercegovinu je, u Zakonom predviđenom roku, podnijela Prigovor OIK-u Tešanj, s jasno navedenom argumentacijom da doneseno Rješenje OIK-a nije u skladu sa Uputstvom  Centralne izborne komisije BiH o utvrđivanju kvalifikacija i postupka imenovanja članova BO i predsjednika BO.

Smatramo da je Općinska izborna komisija, donošenjem ovakvog Rješenja, jasno pokazala da se nalazi u službi jedne političke partije (SDA), koju jasno preferira, te da svojim radom unaprijed stvara pretpostavke za nečiji uspjeh na izborima.  Po svemu sudeći SDA, a očigledno i OIK Tešanj, još uvijek smatraju da nije važno ko će glasati na izborima, već ko će brojati glasačke listiće.

Ovakve radnje su u suprotnosti sa Izbornim zakonom BiH, te se iskreno nadamo da će OIK Tešanj preispitati svoje Rješenje i isto korigovati u skladu sa važećim propisima.

Press služba OS SBiH Tešanj

 

header-logo

Komentariši