O stranci

Stranka za Bosnu i Hercegovinu je, još od osnivanja 1996. godine, u najširoj domaćoj i međunarodnoj javnosti prepoznata kao demokratska, multietnička stranka koja se zalaže za izgradnju Bosne i Hercegovine kao suverene države ravnopravnih građana i naroda.

Stranka za Bosnu i Hercegovinu (SBiH) je izgradila reputaciju političke opcije koja djeluje na konzistetan način kada je u pitanju odbrana i promocija njenih temeljnih principa – jačanje države i njenih institucija, međunarodno-pravni subjektivitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, zaštita interesa svih njenih građana, vladavina prava, reintegracija društva, te jedinstven ekonomski prostor. Naši istomišljenici i protivnici se slažu da Stranka ZA BiH ostaje u potpunosti dosljedna svojim stavovovima, bez obzira na vrstu ili izvor pritisaka, te da oni koji za nju glasaju mogu računati na principijelan odnos spram datih obećanja.

Stranka za Bosnu i Hercegovinu izbjegava klasičnu identifikaciju svoje programske orijentacije (centar, lijevo od centra, desno od centra). Takve generalizacije su svojstvene strankama u kojim ideologija diktira političko djelovanje. Politički program Stranke za Bosnu i Hercegovinu, s druge strane, nije zasnovan na dogmatskim principima, već na konkretnim interesima države i građana. Stranka ZA BiH, tako, stavlja individualna prava ispred grupnih, pogotovo etničkih interesa, ali istovremeno revno štiti i promoviše temeljne državne interese. Na ekonomskom polju, Stranka za BiH aktvino promoviše, podstiče i privlači strana ulaganja, kapitalne investicije, smanjenje javne potrošnje, te razvoj privatnog sektora, ali istovremeno insistira na zaštiti najugroženijih segmenata stanovništva, sa posebnim osvrtom na interese boračke populacije.

Stranka za Bosnu i Hercegovinu se profilirala kao najkompetentnija snaga u Bosni i Hercegovini na polju vanjske politike i zaštite interesa države i njenih građana na međunarodnom nivou. Samo u posljednje četiri godine kadrovi Stranke ZA BiH nose najveće ili isključive zasluge za članstvo Bosne i Hercegovine u Vijeću sigurnosti UN-a, potpisivanje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa EU, oslobađanje Ejupa Ganića i ostvarivanje dodatne dobiti za Bosnu i Hercegovinu tokom tog procesa, oslobađanje Mirsada Salkića iz beogradskog zatvora, pribavljanje ključnih dokaza za odbranu Ilije Jurišića, te za prijem Bosne i Hercegovine u MAP. Zbog iskustva kadrova Stranke ZA BiH na međunarodnoj sceni, te zbog ovih pobjeda, Stranka ZA BiH uživa ugled u međunarodnim krugovima, te izaziva poštovanje tokom svih pregovora u ključnim pitanjima za Bosnu i Hercegovinu. Ovo jasno podiže ugled i osigurava zaštitu interesa same države.

Stranka za Bosnu i Hercegovinu nema teret koji nose partije koje su ranije bile sinonim za državu. Stranka ZA BiH ima prednost nad ovim partijama jer ne dolazi u iskušenja da državne interese podredi stranačkim ili da stranačke interese poistovjeti sa državnim. Stranka ZA BiH mora ostati svjesna ove prednosti, a svi njeni dužnosnici na svim nivoima vlasti se moraju rukovoditi principom da su oni servis građana, a ne obrnuto. Građani imaju temeljno pravo da očekuju od svojih izabranih predstavnika isto što očekuju od bilo koga čije usluge unajme – kvalitetan rad. Plata koju ti predstavnici dobivaju od poreznih obveznika je istovremeno jedina naknada na koju imaju pravo.

Stranka za Bosnu i Hercegovinu će posebno intenzivirati ulogu mladih i obrazovanih kadrova u narednom periodu, koji će nastaviti djelovati po principima na kojim je stranka i osnovana. Kadrovi Stranke ZA BiH su već sada konkuretni na političkoj sceni Bosne i Hercegovine, a ta konkurentnost mora još više jačati kako se zemlja bude približavala članstvu u Evropskoj uniji i NATO savezu. Stranka ZA BiH će stoga potencirati kadrove na najodgovornijim pozicijama koji su konkuretni ne samo na domaćoj, već i na međunarodnoj sceni, jer samo takvi kadrovi mogu na najbolji način štititi interese Bosne i Hercegovine u regionalnim, evropskim i svjetskim forumima.