LISTA KANDIDATA STRANKE ZA BOSNU I HERCEGOVINU TEŠANJ

LOKALNI IZBORI  2016.  godine  

Poštovani građani,

Kao što znate  CIK  BiH, 28.07.2016. godine potvrdila je i objavila kandidacijske liste  za predstojeće  lokalne izbore.(prilog na linku)

Stranka za Bosnu i Hercegovinu  Tešanj  za  ove  izbore, kao nikada u prethodnim ciklusima, ponudila je pažljivo izbalansiranu listu od 30 kandidata za OV Tešanj.

Za načelnika  Općine tešanj SBiH Tešanj  podržati će nezavisnog kandidata  g-dina  Amira Galijaševića.

Osjećajući  narasle potrebe, za prijeko potrebnim promjenama,  u pristupu  u svim sferama društvenog života,  željeli smo da naša lista  u što većoj mjeri oslikava presjek društva naše lokalne zajednice,  čime će u punoj mjeri  moći  adekvatno  biti zastupljene sve interesne grupe građana i pojedinci.

Tako se na našoj listi  nalazi 12 žena, 18 muških kandidata, 6 fakultetski obrazovanih kandidata, 17 sa srednjom stručnom spremom, 7  sa kvalifikacijom VKV I KV .

Starosna struktura je sljedeća:   do 30 godina  7 kandidata, od 30-40godina 5 kandidata, od 40-50 godina 11 kandidata, od 50-60 6 kandidata i samo 1 kandidat preko 60 godina.

Željeli smo da naši kandidati  mogu biti  vaši  zastupnici sa kapacitetom da ponude rješenja  za radnike, za selo, za grad, za  boračka pitanja, pitanja  Vaših  mjesnih zajednica, Za Općinu Tešanj, Za BiH i za sva ostala životna pitanja,  ne vodeći  tkz. visoku  politiku, već da se isključivo  svi fokusiramo na rješavanje gorućih  pitanja građana općine Tešanj.

Opširnije o svim kandidatima  SBiH Tešanj će vas obavijestiti  otpočinjanjem zvanične kampanje u septembru.

Press  OS SBiH Tešanj.

LISTA

Komentariši