OSUDA PROJEKTA IZJEDNAČAVANJA ŽRTVE I AGRESORA

Povodom informacije da je MUP Republike Srpske dostavio Tužilaštvu BiH izvještaj protiv komadanta OG- 7 Jug Mustafe Cerovca za ratni zločin, Stranka za Bosnu i Hercegovinu OO Tešanj najoštrije osuđuje još jedan u nizu pokušaja MUP-a RS da izjednači zločinca i žrtvu.

Nakon presude zločincu Ratku Mladiću za genocid u Srebrenici i druga djela ratnog zločina, te nakon presude tzv “Šestorci” za krivično djelo udruženi zločinački poduhvat sve je više političkih i pravosudnih pritisaka koji imaju za cilj da svojim postupcima kao što je ovaj fabrikuju i izmjene karakter rata u BiH u periodu 92-95 godine.

I sam kao pripadnik formacije OG-7 Jug, tačnije kao pomoćnik komadanta OG- 7-Jug, svjestan sam borbe i nastojanja u čitavom vremenu trajanja rata, napora koji su učinjeni da se sačuva obraz svih pripadnika Armije RBiH, kako bi u današnje vrijeme mi i naša djeca mogli da hodamo uzdignute glave bez osjećaja bilo kakve krivice koju nam pokušavaju podmetnuti.

Stranka Za BiH daje punu podršku ratnom komadantu Cerovac Mustafi, cijeneći njegove zasluge i zalaganje koje je dao za odbranu naše BiH.

PREDSJEDNIK SBIH- OO Tešanj

Muhidin Alić dipl.pravnik

Stranka za Bosnu i Hercegovinu – Tešanj pokreće inicijativu za spajanje javnih preduzeća i ustanova a u cilju finansijskih ušteda

header-logo

Stranka za Bosnu i Hercegovinu – Tešanj nastavlja djelovati opoziciono u Tešnju i nakon lokalnih izbora 2016.godine. I dalje ćemo putem svojih vijećnika pokušavati unaprijediti život stanovništva na ovim prostorima.

U jeku racionalizacije administracije u cijeloj našoj državi, ali i nemilim rezovima koji se moraju činiti kako bi se unaprijedile određene sfere života, vijećnik Hajrudin Alić je podnio Incijativu Općinskom vijeću Tešanj kojom se traži spajanje javnih preduzeća i javnih ustanova na području općine Tešanj a u cilju ostvarivanja boljih rezultata.

Prema ovoj Inicijativi traži se spajanje JP „Rad“ Tešanj i JP „Toplana“ u jedno javno preduzeće, dok se u oblasti spajanja javnih ustanova traži spajanje JU Sportsko-rekreacioni centar Tešanj,  JU Muzej Tešanj, Centra za kulturu i obrazovanje Tešanj te JU Opća biblioteka Tešanj.

Razlozi za podnošenje ove Inicijative su slijedeći:

JP “Rad” i JP “Toplana” Tešanj bi objedinili svoje tehničke kapacitete a samim tim i ljudske resurse. Imali bi jednog direktora, jednu administraciju, jedan Upravni odbor, a finansijske uštede bi bile mjerljive na stotine hiljada maraka.

Spajanjem Javnih ustanova “Sportsko-rekreativni centar”, “Muzej”, “Opća biblioteka” i “Centar za kulturui obrazovanje”, ukinule bi se tri direktorske pozicije, tri administracije i tri Upravna odbora. Na ovaj način uštedjela bi se ogromna finansijska sredstva. Samo po osnovu ukidanja tri Upravna odbora na godišnjem nivou bi se uštedjelo oko 35 000 KM. Ta ušteđena finansijska sredstva mogla bi se usmjeriti za razvoj kulture i sporta na Općini Tešanj.

Stranka za BiH – Tešanj i dalje će istrajavati na naporima da dođe do racionalizacije u javnom sektoru, a kako bi se postigao finansijski efekat uštede kojim će biti moguće riješiti neke od gorućih problema na prostoru općine Tešanj.

PRESS SLUŽBA SBiH TEŠANJ

Općinska izborna komisija Tešanj preferira SDA

Stranka za Bosnu i Hercegovinu Tešanj ima potrebu upoznati  javnost  o načinu rada Općinske izborne komisije Tešanj (OIK), nakon njihovog donošenja Rješenja o imenovanju članova biračkih odbora u Izbornoj jedinici Tešanj za predstojeće Lokalne izbore 2016.

Naime, smatramo da je donošenjem navednog Rješenja OIK Tešanj grubo prekršeno Uputstvo CIK-a o utvrđivanju kvalifikacija i postupka imenovanja članova BO i predsjednika BO.

Kod imenovanja predsjednika BO nisu ravnopravno zastupljeni svi politički subjekti, jer prema Rješenju raspored predsjednika BO je slijedeći: SDA-15; SDPBIH-10; SP/U-8; LDS-4, HDZ-4; BPS-4; SBIH-4; SBB-3; OIK-2; HALID HNDUR – 1; AMIR GALIJAŠEVIĆ 1.

Ako uzmemo u obzir činjenicu, koja je svima već poznata, da se Stranka penzionera, LDS, HDZ i OIK,  nalaze u službi SDA i rade za njih, onda dolazimo do zaključka da SDA ima 33 predsjednika BO, a što čini polovinu od ukupnog broja BO. Dokaz tome su i članovi BO koji su imenovani od strane Stranke penzionera i HDZ-a , a članovi su SDA, pa čak i predsjednici mjesnih odbora SDA (primjeri u Medakovu i O.Planjama).

Stranka za Bosnu i Hercegovinu je, u Zakonom predviđenom roku, podnijela Prigovor OIK-u Tešanj, s jasno navedenom argumentacijom da doneseno Rješenje OIK-a nije u skladu sa Uputstvom  Centralne izborne komisije BiH o utvrđivanju kvalifikacija i postupka imenovanja članova BO i predsjednika BO.

Smatramo da je Općinska izborna komisija, donošenjem ovakvog Rješenja, jasno pokazala da se nalazi u službi jedne političke partije (SDA), koju jasno preferira, te da svojim radom unaprijed stvara pretpostavke za nečiji uspjeh na izborima.  Po svemu sudeći SDA, a očigledno i OIK Tešanj, još uvijek smatraju da nije važno ko će glasati na izborima, već ko će brojati glasačke listiće.

Ovakve radnje su u suprotnosti sa Izbornim zakonom BiH, te se iskreno nadamo da će OIK Tešanj preispitati svoje Rješenje i isto korigovati u skladu sa važećim propisima.

Press služba OS SBiH Tešanj

 

header-logo

LISTA KANDIDATA STRANKE ZA BOSNU I HERCEGOVINU TEŠANJ

LOKALNI IZBORI  2016.  godine  

Poštovani građani,

Kao što znate  CIK  BiH, 28.07.2016. godine potvrdila je i objavila kandidacijske liste  za predstojeće  lokalne izbore.(prilog na linku)

Stranka za Bosnu i Hercegovinu  Tešanj  za  ove  izbore, kao nikada u prethodnim ciklusima, ponudila je pažljivo izbalansiranu listu od 30 kandidata za OV Tešanj.

Za načelnika  Općine tešanj SBiH Tešanj  podržati će nezavisnog kandidata  g-dina  Amira Galijaševića.

Osjećajući  narasle potrebe, za prijeko potrebnim promjenama,  u pristupu  u svim sferama društvenog života,  željeli smo da naša lista  u što većoj mjeri oslikava presjek društva naše lokalne zajednice,  čime će u punoj mjeri  moći  adekvatno  biti zastupljene sve interesne grupe građana i pojedinci.

Tako se na našoj listi  nalazi 12 žena, 18 muških kandidata, 6 fakultetski obrazovanih kandidata, 17 sa srednjom stručnom spremom, 7  sa kvalifikacijom VKV I KV .

Starosna struktura je sljedeća:   do 30 godina  7 kandidata, od 30-40godina 5 kandidata, od 40-50 godina 11 kandidata, od 50-60 6 kandidata i samo 1 kandidat preko 60 godina.

Željeli smo da naši kandidati  mogu biti  vaši  zastupnici sa kapacitetom da ponude rješenja  za radnike, za selo, za grad, za  boračka pitanja, pitanja  Vaših  mjesnih zajednica, Za Općinu Tešanj, Za BiH i za sva ostala životna pitanja,  ne vodeći  tkz. visoku  politiku, već da se isključivo  svi fokusiramo na rješavanje gorućih  pitanja građana općine Tešanj.

Opširnije o svim kandidatima  SBiH Tešanj će vas obavijestiti  otpočinjanjem zvanične kampanje u septembru.

Press  OS SBiH Tešanj.

LISTA

Pripreme za Lokalne izbore 2016.

U prostorijama Stranke za Bosnu i Hercegovinu održana je sjednica Općinskog savjeta SBiH Tešanj u proširenom sastavu, kojoj je pored članova OS i predstavnika mjesnih odbora, prisustvovao i Nezavisni kandidat za Načelnika općine na predstojećim Lokalnim izborima gospodin Amir Galijašević.

Gospodin Galijašević je članovima Stranke za Bosnu i Hercegovinu predstavio svoj Program za izbornu kampanju, naglasio probleme i nedostatke koji su vidljivi na našoj općini, te ponudio konkretna rješenja koja bi, ukoliko bi se provela, značajno poboljšali uslove života i rada svih građana općine Tešanj.

Općinski savjet  Stranke za Bosnu i Hercegovinu Tešanj, naše rukovodstvo, članovi i izabrani dužnosnici, uglavnom su i do sada prepoznavali većinu problema i nedostataka, te predlagali i inicirali rješavanje istih. Ali, nažalost, nismo imali doboljno kapaciteta da postojeće stanje mijenjamo.

Upravo iz razloga što se za rješenja koja nudi  gospodin Amir Galijašević i sami zalažemo i želimo mijenjati postojeće stanje u općini Tešanj, Općinski savjet Stranke za BiH Tešanj i naše članstvo, dajemo punu podršku Nezavisnom kandidatu za Načelnika i stavljamo se na raspolaganje u provođenju izborne kampanje.

Na ovoj sjednici je formiran i Izborni štab, koji će na svojoj prvoj sjednici predstaviti plani i program izborne kampanje Stranke za BiH Tešanj za Lokalne izbore ove godine, te potvrditi Listu kandidata za Općinsko vijeće.

 

100_2359100_2362

Čestitka za 1.maj-praznik rada

prvi maj

U ime Općinskog Savjeta Stranke za Bosnu i Hercegovinu Tešanj i u svoje lično ime, svim građanima Bosne i Hercegovine, posebno građanima općine Tešanj, upućujem iskrene čestitke u povodu 1. maja, međunarodnog praznika rada.

Ovaj praznik je simbol borbe za radnička prava i izraz radničke solidarnosti.   Danas, nažalost, veliki broj građana ne može ostvariti svoje pravo na rad.         Zbog toga nas Prvi maj snažno podsjeća na potrebu da svakodnevno ulažemo napore kako bismo  mijenjali takvo stanje. 

U to ime, uz iskrene čestitke, svima želim da u miru i dobrom raspoloženju provedu predstojeći praznik rada.

Predsjednik OS SBiH Tešanj                                                                                                    Alić Muhidin, dipl.pravnik

Čestitka u povodu Uskrsa

uskrs

U ime Općinskog Savjeta Stranke za Bosnu i Hercegovinu Tešanj i u svoje lično ime, svim vjernicima katoličke vjeroispovjesti upućujem iskrene čestitke u povodu nastupajućeg kršćanskog blagdana Uskrsa.

 Uz čestitke upućujem i iskrene želje da ovaj veliki blagdan ojača nadu i vjeru u čovjeka i dobro, te da radost Uskrsa, u duhu tradicije zajedništva i međusobnog poštovanja,  podijelite sa svojim najbližima, susjedima i prijateljima.

 Predsjednik OS SBiH Tešanj
Alić Muhidin, dipl.pravnik 

 

 

 

Demokratska fronta Tešanj potpisala Izjavu o zajedničkom djelovanju

Kako je  i najavljeno, dana 14.3.2016. godine,  gospodin Mirano Jupić je u ime Demokratske fronte Tešanj potpisao Izajvu o zajedničkom djelovanju na Lokalnim izborima 2016. godine.

Dosadašnji potpisnici Izjave izrazili su zadovoljstvo i optimizam, te Demokratskoj fronti poželjeli dobrodošlicu u krug političkih snaga koje, nakon 25 monopartijskih godina, žele vidjeti promjene na političkoj sceni u Tešnju.

Uvažavajući pojedinačne, a ponekada, i kompleksne načine odlučivanja u svakoj pojedinačnoj političkoj partiji izražena je nada da će se do kraja marta naći način da i preostale stranke potpišu Izajvu o zajedničkom djelovanju na Lokalnim izborima 2016. godine.

Zanimljivo je bilo čuti i reakciju prisutnih građana koji su izražavali punu podršku naporima koji se ulažu u ovaj zajednički projekat.

Sasvim je jasno da su građani željni promjena, a ovo je pravi način da se to i uradi.

??????????????

Sastanak Koordinacije 6 političkih stranaka u Tešnju

U skladu sa ranije utvrđenim planom, dana 07.3.2016. godine,  u prostorijama BPSSH Tešanj održan je redovan sastanak Koordinacije političkih stranaka iz Tešnja.

Dogovorena je dinamika idućih koraka, određeni su rokovi do kada treba biti gotov Program sa kojim će kandidat za Općinskog načelnika Tešanj izaći pred građane u oktobru 2016. godine.

Razgovaralo se i o saradnji u Općinskom vijeću Tešanj nakon Lokanih izbora 2016. godine koju treba definisati posebnim protokolom, prije Lokalnih izbora 2016. Godine, a gdje će kompetencije i stručnost pored izbornog rezultata biti ključni, saglasni su svi učesnici sastanka.

Osim planiranih tema, razmatrala se i trenutna politička situacija na prostoru općine Tešnj koja nije ocjenjena kao zadovoljavajuća.

Dosadašnja saradnja kao i način rada ocijenjeni su pozitivno, te su članovi Koordinacije saglasni da na ovaj način nastave raditi na pronalaženju najboljih rješenja za sve građanje općine Tešanj.

?????????????? ????????????????????????????

 

 

Čestitka u povodu Dana žena

ljiljani

Međunarodni dan žena slavi ekonomska, politička i društvena prava žena i prilika je da se prisjetimo koliko su žene u svoju borbu uložile snage i energije. I sada, one svakodnevno  ulažu puno u svaki segment naših odnosa kako bi svijet bio bolji.

U ime Općinskog savjeta Stranke za BiH Tešanj i u svoje lično ime, svim ženama želim   sretan 8. mart,  sa željom da im svakog dana u godini bude iskazana ljubav i poštovanje  koje zaslužuju.

 Predsjednik OS SBiH Tešanj                                                                                                         Alić Muhidin, dipl.pravnik

logoSBiH