Stranka za Bosnu i Hercegovinu – Tešanj pokreće inicijativu za spajanje javnih preduzeća i ustanova a u cilju finansijskih ušteda

header-logo

Stranka za Bosnu i Hercegovinu – Tešanj nastavlja djelovati opoziciono u Tešnju i nakon lokalnih izbora 2016.godine. I dalje ćemo putem svojih vijećnika pokušavati unaprijediti život stanovništva na ovim prostorima.

U jeku racionalizacije administracije u cijeloj našoj državi, ali i nemilim rezovima koji se moraju činiti kako bi se unaprijedile određene sfere života, vijećnik Hajrudin Alić je podnio Incijativu Općinskom vijeću Tešanj kojom se traži spajanje javnih preduzeća i javnih ustanova na području općine Tešanj a u cilju ostvarivanja boljih rezultata.

Prema ovoj Inicijativi traži se spajanje JP „Rad“ Tešanj i JP „Toplana“ u jedno javno preduzeće, dok se u oblasti spajanja javnih ustanova traži spajanje JU Sportsko-rekreacioni centar Tešanj,  JU Muzej Tešanj, Centra za kulturu i obrazovanje Tešanj te JU Opća biblioteka Tešanj.

Razlozi za podnošenje ove Inicijative su slijedeći:

JP “Rad” i JP “Toplana” Tešanj bi objedinili svoje tehničke kapacitete a samim tim i ljudske resurse. Imali bi jednog direktora, jednu administraciju, jedan Upravni odbor, a finansijske uštede bi bile mjerljive na stotine hiljada maraka.

Spajanjem Javnih ustanova “Sportsko-rekreativni centar”, “Muzej”, “Opća biblioteka” i “Centar za kulturui obrazovanje”, ukinule bi se tri direktorske pozicije, tri administracije i tri Upravna odbora. Na ovaj način uštedjela bi se ogromna finansijska sredstva. Samo po osnovu ukidanja tri Upravna odbora na godišnjem nivou bi se uštedjelo oko 35 000 KM. Ta ušteđena finansijska sredstva mogla bi se usmjeriti za razvoj kulture i sporta na Općini Tešanj.

Stranka za BiH – Tešanj i dalje će istrajavati na naporima da dođe do racionalizacije u javnom sektoru, a kako bi se postigao finansijski efekat uštede kojim će biti moguće riješiti neke od gorućih problema na prostoru općine Tešanj.

PRESS SLUŽBA SBiH TEŠANJ