Kasim Mujčinović

7. Kasim Mujčinović

Rođen 08.04.1966. godine u Varešu. Živi sa porodicom u Oraš Planjama, Općina Tešanj.

Oženjen, otac dva sina. Po zanimanju je rukovalac građevinskim mašinama, penzioner.

Pripadnik Armije RBiH i učesnik odbrambeno-oslobodilačkog rata, ratni vojni invalid 80%.

Član je Stranke za BiH od njenog osnivanja.